Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

1334 c72c 390
Reposted fromineviitable ineviitable viaPoranny Poranny
1340 f36e 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaoutkapa outkapa
0833 425c 390
Reposted fromPugsyLover PugsyLover viadivi divi
5063 6450 390
Reposted frombrumous brumous viaohhh ohhh
2062 7a24 390
Reposted fromamphetamine amphetamine viarabarbarowy rabarbarowy

November 22 2017

8172 8b7b 390
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove viazielono zielono

November 15 2017

7349 da46 390
Reposted frommyu myu viaa-antimatter a-antimatter

November 07 2017

0496 531d 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaRedPenny RedPenny

October 23 2017

7304 4d76 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin

October 21 2017

1253 f8e4 390
Reposted frommalice malice viadivi divi

October 19 2017

5068 19ba
Reposted fromGIFer GIFer viadivi divi

October 18 2017

October 17 2017

0731 eb6e 390
Reposted fromdivi divi

October 15 2017

Pamiętam
to jedno spojrzenie
i tą pewność
że już nikt inny
tylko Ty
— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave viadivi divi

September 16 2017

1597 3683 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi

August 31 2017

Często mnie pytają ludzie co jest moim celem w życiu oraz największym marzeniem.
Każdy spodziewa się ze będę mówił o pracy, sporcie albo pieniądzach.
A tak naprawdę moim największym marzeniem jest to,
by za 20 lat wciąż móc się przytulać do tej samej kobiety.
Sukcesy w pracy czy w sporcie, czy duże pieniądze są nic nie warte,
kiedy nie masz z kim tego wszystkiego dzielić.
Reposted fromFeroxa Feroxa viadivi divi

August 19 2017

Reposted fromFlau Flau viadarthsadic darthsadic
Może jestem staroświecka, ale świat zmierza w złym kierunku. Delikatność dziewczyny idealnie komponuje się z siłą mężczyzny. Kobieta ma być niewinna, delikatna i subtelna, lekko nawet niezdarna i niedostępna. Mężczyzna powinien być odważny, silny, z temperamentem, ale jednak jak głupi starać się o tą dziewczynę, ochronić ją, otoczyć opieką, zbudować świat od nowa. Teraz jest inaczej, mężczyźni-cioty w rurkach i dziewczyny-ziomale przeklinające ze swagiem, kobiety walczą o mężczyzn, a mężczyźni mają wyjebane. To tak często spotykane. Chciałabym żyć w czasach naszych dziadków. Żeby mężczyzna zbierał mi kwiaty na polu, stał pod oknem i zapraszał na kawę. Mężczyzna sie stara, walczy, daje wiele, lecz kobieta odwzajemnia ze zdwojoną siłą.
Reposted fromarchive archive viabezwladnie bezwladnie
3632 dbce 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl