Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

Reposted fromFlau Flau viadarthsadic darthsadic
Może jestem staroświecka, ale świat zmierza w złym kierunku. Delikatność dziewczyny idealnie komponuje się z siłą mężczyzny. Kobieta ma być niewinna, delikatna i subtelna, lekko nawet niezdarna i niedostępna. Mężczyzna powinien być odważny, silny, z temperamentem, ale jednak jak głupi starać się o tą dziewczynę, ochronić ją, otoczyć opieką, zbudować świat od nowa. Teraz jest inaczej, mężczyźni-cioty w rurkach i dziewczyny-ziomale przeklinające ze swagiem, kobiety walczą o mężczyzn, a mężczyźni mają wyjebane. To tak często spotykane. Chciałabym żyć w czasach naszych dziadków. Żeby mężczyzna zbierał mi kwiaty na polu, stał pod oknem i zapraszał na kawę. Mężczyzna sie stara, walczy, daje wiele, lecz kobieta odwzajemnia ze zdwojoną siłą.
Reposted fromarchive archive viabezwladnie bezwladnie
3632 dbce 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viadivi divi

August 04 2017

0763 df1a 390
Reposted fromscorpix scorpix viaPoranny Poranny

July 26 2017

2897 92d1 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaLaColie LaColie
0027 1a25 390
Reposted from21gramow 21gramow viatoskalatte toskalatte
Reposted frombluuu bluuu viadusz dusz

August 19 2017

Reposted fromFlau Flau viadarthsadic darthsadic
Może jestem staroświecka, ale świat zmierza w złym kierunku. Delikatność dziewczyny idealnie komponuje się z siłą mężczyzny. Kobieta ma być niewinna, delikatna i subtelna, lekko nawet niezdarna i niedostępna. Mężczyzna powinien być odważny, silny, z temperamentem, ale jednak jak głupi starać się o tą dziewczynę, ochronić ją, otoczyć opieką, zbudować świat od nowa. Teraz jest inaczej, mężczyźni-cioty w rurkach i dziewczyny-ziomale przeklinające ze swagiem, kobiety walczą o mężczyzn, a mężczyźni mają wyjebane. To tak często spotykane. Chciałabym żyć w czasach naszych dziadków. Żeby mężczyzna zbierał mi kwiaty na polu, stał pod oknem i zapraszał na kawę. Mężczyzna sie stara, walczy, daje wiele, lecz kobieta odwzajemnia ze zdwojoną siłą.
Reposted fromarchive archive viabezwladnie bezwladnie
3632 dbce 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viadivi divi

August 04 2017

0763 df1a 390
Reposted fromscorpix scorpix viaPoranny Poranny

July 26 2017

2897 92d1 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaLaColie LaColie
0027 1a25 390
Reposted from21gramow 21gramow viatoskalatte toskalatte

August 19 2017

Może jestem staroświecka, ale świat zmierza w złym kierunku. Delikatność dziewczyny idealnie komponuje się z siłą mężczyzny. Kobieta ma być niewinna, delikatna i subtelna, lekko nawet niezdarna i niedostępna. Mężczyzna powinien być odważny, silny, z temperamentem, ale jednak jak głupi starać się o tą dziewczynę, ochronić ją, otoczyć opieką, zbudować świat od nowa. Teraz jest inaczej, mężczyźni-cioty w rurkach i dziewczyny-ziomale przeklinające ze swagiem, kobiety walczą o mężczyzn, a mężczyźni mają wyjebane. To tak często spotykane. Chciałabym żyć w czasach naszych dziadków. Żeby mężczyzna zbierał mi kwiaty na polu, stał pod oknem i zapraszał na kawę. Mężczyzna sie stara, walczy, daje wiele, lecz kobieta odwzajemnia ze zdwojoną siłą.
Reposted fromarchive archive viabezwladnie bezwladnie
3632 dbce 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viadivi divi

August 04 2017

0763 df1a 390
Reposted fromscorpix scorpix viaPoranny Poranny

July 26 2017

2897 92d1 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaLaColie LaColie
0027 1a25 390
Reposted from21gramow 21gramow viatoskalatte toskalatte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl