Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

2760 fdde 390
Inner27ofra
Reposted fromPoranny Poranny

August 17 2018

Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viairmelin irmelin

August 06 2018

6352 fe94 390
Reposted fromnoicoztego noicoztego viadzony dzony
9260 75c2 390
Reposted frompiehus piehus viarabarbarowy rabarbarowy

July 31 2018

6690 5a96 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaPoranny Poranny
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaksamitt aksamitt

July 19 2018

If you ever ask me how many times you’ve crossed my mind, I would say once. Because you came, and never left.

July 04 2018

Reposted frombluuu bluuu viaRedPenny RedPenny

July 02 2018

9709 d747 390

May 15 2018

2307 67cc 390
Reposted frommerkaba merkaba viakoloryzacja koloryzacja
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin

January 21 2018

Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć - moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromfantazja fantazja viaataliaboo ataliaboo

December 23 2017

9931 b3dc 390
Reposted fromhagis hagis viaheatriss heatriss
1134 ddc6 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaohhh ohhh

November 29 2017

November 28 2017

8218 6aee 390
Reposted frombrumous brumous viadivi divi

November 27 2017

1334 c72c 390
Reposted fromineviitable ineviitable viaPoranny Poranny
1340 f36e 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaoutkapa outkapa
0833 425c 390
Reposted fromPugsyLover PugsyLover viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl